Närradiostation

radiostationen

Radio Voz de Paz, ”Fredens Röst”, har som motto: Tillsammans skapar vi en fredens kultur.
Ursprunget till arbetet med radiostationen, var lokalbefolkningens önskemål om att få lyssna på radiosändningar på sitt lokalspråk susu.
Arbetet påbörjades 2011. En äldre man i byn skänkte marken, denna röjdes på våren samma år. De soltorkade lerblocken var klara redan efterföljande höst. Kören Mixemble i Nässjö lade den stora grundplåten för att bygget skulle kunna förverkligas. Många enskilda och föreningar i Nässjö och Eksjö området samt Radio Jönköping, har sedan möjliggjort färdigställandet av radiostationsbygget, man har hjälpt till med radioutrustning, mast, generator, datorer m.m. Under april 2015 genomfördes de första provsändningarna på ”Voz de paz”. Sändningarna når lyssnare inom en radie av 60-70 km och ca 100 000 personer (inklusive lyssnare i grannlandet Guinea-Conakry som också talar susu) kan lyssna.
Förutom radiostudio finns i byggnaden en IT-sal med ett 10-tal datorer för skolans elever samt för kvällsundervisning för bygdens befolkning. Här finns också en möteslokal, förråd och toaletter (TC). Elever i åk 10 och 11 arbetar som radiovolontärer och får fortlöpande besöka andra radiostationer för att lära sig mer om hur driften ska skötas. En tekniker från en annan radiostation hjälper till med sändningarna. I dagsläget sker sändningarna tre timmar varje kväll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *