Skolundervisning

skolan

I Cacine pågår skolundervisningen från morgon till sen kväll. För att så många som möjligt ska kunna ta del av undervisningen sprids den ut över hela dagen. På morgonen kommer de yngsta eleverna till skolan. De är 5-6 år gamla och går i förskolan.

Vid lunch serveras ris och bönor till alla barn. För många elever är detta dagens enda mål mat. Efter lunch kommer de äldre eleverna till skolan och stannar fram till sen eftermiddag. De äldsta eleverna är kvar i skolan till efter skymningen och med hjälp av några enstaka glödlampor kan undervisningen pågå till 22-tiden på kvällen.

Skolan startade 1996 och successivt har antalet skolbyggnader och elever växt. I dag har skolan ca 700 elever, av dessa är det många som dagligen går flera kilometer för att komma till skolan. I Guinea Bissau finns förskola upp till årskurs 12. I Cacine kan man läsa upp till årskurs 11, de som vill läsa årskurs 12 gör ofta det i huvudstaden Bissau.

En glädjande nyhet är att andelen flickor bland eleverna har ökat under de senaste åren. När skolåret 2014 påbörjades var det t.o.m. fler flickor än pojkar i förskolan. Ett problem är att många föräldrar inte ser nyttan med utbildningen och därför inte låter barnen slutföra studierna.

Skolämnena i Cacine är ganska lika de ämnen som barn i Sverige läser. Man läser t.ex. matematik, historia, religion, portugisiska, engelska och datakunskap. Både lärare och elever är väldigt engagerade och stolta över skolan, så trots bristande resurser kan lektioner genomföras under hela dagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *